EHI Üliõpilasnõukogu

EHI Teaduspäev / EHI Research Day 2014

EHI Teaduspäev leiab aset teisipäeval, 4. märtsil 10:00-19:00  Uus-Sadama 5, M-648 (Senati saal).

Nagu alati, on EHI Teaduspäeva eesmärgiks tutvustada EHI üliõpilaste, doktorantide ja teadurite uurimisteemasid, soodustada interdistsiplinaarset diskussiooni ja ühtlasi võimaldada üliõpilastele tarvilikku esinemiskogemust.

Sel aastal on ettekandeid 13. Enamik ettekannetest on eesti keeles, kuid mõned neist on ka inglise keeles.

Iga ettekande pikkus on 15 minutit, millele järgneb 15 minutit kestev arutelu.

Kõik on oodatud kuulama!

 

 

 

EHI Research Day will be held on Tuesday, 4 March from 10am to 7pm at Uus-Sadama 5, M-648 (Senat hall).

 

As always, the aim of the EHI Research Day is to present the various research topics EHI students, post-graduates and researchers are engaged in, promote interdisciplinary discussion and also give the students an opportunity to gain the much needed presentation experience.

 

The number of papers presented this year is 13. Most of the presentations will be in Estonian, yet there are some in English as well.

The length of a presentation is 15 minutes, followed by a 15 minute discussion.

 

All are welcome!

 

 

EHI TEADUSPÄEV 2014 / EHI RESEARCH DAY 2014

TEISIPÄEV, 4. MÄRTS 2014 10:00-19:00

TUESDAY, 4 MARCH 2014  10am - 7pm

UUS-SADAMA 5, M-648

 

PÄEVAKAVA / PROGRAMME


10:00-10:15 Hommikukohv / Wake-up Coffee 15 min

10:15-10:30 Tervitussõnad / Greetings 15 min

Inimene ja sallivus, kultuuriline teine, filmikeel

Humans and tolerance, the Cultural Other, the language of film

10:30-11:30 60 min

10:30-11:00

Teet Teinemaa

Kultuuriteadus MA

Derrida ja Ranciere põrkumas Paul Haggise „Kokkupõrkega“

11:00-11:30

Oliver Paadik

Aasia uuringud BA

Puude kuvandi dekonstrueerimise võimalikkusest dokumentaalfilmi abil, Hara Kazuo „Sayonara CP“ näitel

 

11:30 – 11:45 Kohvipaus / Coffee Break 15 min

Inimene ja kehalisus, energiad, märgid ja tähendused

Humans and corporeality, energies, signs and meanings

11:45-13:15 90 min

11:45-12:15

Jana Saarmann

Aasia uuringud BA

Toitva ja kaitsva qi funktsioonid, moodustumine ja liikumine kehas "Kollase keisri sisekaanoni" (Huangdi neijing´i) põhjal

12:15-12:45

Oliver Paukson

Antropoloogia BA

Mõistuse ja vere vahel: etnograafiline välitöö Eesti Sportlikest Vabavõitlejatest

12:45-13:15

Iiris Viirpalu

Kultuuriteadus MA

Tantsust semiootiliselt

 

13:15-14:15 Lõunapaus / Lunch Break 60 min

Inimene ja kodu, identiteet, kultuuriline kuuluvus

Humans and home, heritage, cultural identity

14:15-15:15 60 min

14:15-14:45

Agaate Antson

Anthropology BA

Tallinn Azerbaijani diaspora: Reproducing the feeling of home

14:45-15:15

Derek Saunders

Comparative Literature and Cultural Semiotics, MA

The Unsettled Settler

 

15:15-15:30 Kohvipaus / Coffee Break 15 min

Inimene ja ruum, vesi ja maa, sotsiaalsed praktikad

Humans and spatiality, water and land, social practices

15:30-17:00 90 min

15:30-16:00

Linda Marie Ormus

Anthropology MA

Sailing in the open seas

16:00-16:30

Krista Karro

Kultuuride uuringud doktorant, EHI nooremteadur

Järveline maastik: seal, kus vesi kohtub maaga

16:30-17:00

Anu Printsmann

EHI teadur

Uus liikuvuste paradigma (new mobilities paradigm), jagatud ruumi (shared space) põhimõte ja Ohutu koolitee projekt

 

17:00- 17:15 Kohvipaus / Coffee Break 15 min

 

Inimeseks olemine, hing ja vaim

Being human, spirit and mind

17:15-18:45 90 min

17:15-17:45

Lotte-Triin Mändmaa

Anthropology MA

The earth is but one country, and mankind its citizens (Baha’u’llah):Baha’i faith – a religious approach to globalisation

17:45-18:15

Jaan Pärnamäe

Filosoofia MA

Inimene on keel/inimene ei ole keel

18:15-18:45

Silver Teinbas

Filosoofia MA

Memeetika poolt ja vastu ehk: geeni-meemi analoogia tagamaadest

 

18:45 Lõpusõnad / Closing Remarks 15 min

 

 

 

Sündmused